Stand van zaken parkeren binnenstad - december 2022

Donderdagavond 8 december 2022 hebben een bewoner van de Oude Delft (op persoonlijke titel) en de belangenvereniging De Oude en de Nieuwe Delf (namens de drie belangenverenigingen van de binnenstad) ingesproken in de gemeenteraad. Aanleiding was het WOO - verzoek (Wet Open Overheid) dat wij hebben ingediend over de uitbreiding van autoluw plus.  

Wij hebben hier onder andere onze zorgen geuit en aangegeven dat wij bereid zijn mee te denken. Omdat wij vinden dat de plannen, met als doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, beter kunnen en moeten. Maar dat wij dan wel moeten beschikken over de noodzakelijke informatie. En dat er daadwerkelijk ruimte moet zijn voor het bijstellen van de plannen (zie bijlage voor volledige tekst).  

Via deze link is een uitgebreid verslag terug te lezen van het overleg:  

https://ris.delft.nl/2022/12/09/wethouder-komt-binnenstad-tegemoet-met-verbeterslag/

De wethouder heeft verbetering beloofd. In het eerste kwartaal 2023 komt een plan van aanpak. Daarbij is ook betere communicatie en meer integraliteit toegezegd.   

De verkeerstromen (een ‘verkeerscirculatieplan’) voor de binnenstad is één van de onderwerpen die veel meer aandacht nodig heeft.  

Alertheid blijft wel geboden, omdat de wethouder ook aangaf dat het plan van aanpak moet passen in de kaders die hij heeft meegekregen van de gemeenteraad. 

Hoe nu verder?   

Deze maand heeft het bestuur een gesprek met de verantwoordelijk ambtenaar over ons WOO -verzoek. Dan zijn de antwoorden nog niet beschikbaar.  Voor de kerst is wel een reactie op onze brief uit juli 2022 toegezegd.  

We waren al bezig met voorbereiding van een aantal andere acties. Gelet op de uitkomst van donderdag en de informatie die nog moet komen, gaan wij nadenken wat een goede timing is van vervolgacties.  Wordt vervolgd!