Terugblik bewonersavond Arsenaal Delft.

Het Arsenaal Delft organiseerde op dinsdag 5 juli een bijeenkomst waarin Cepezed, namens het ArsenaalDelft, de plannen voor het ArsenaalDelft hebben gepresenteerd. De aanwezigen kregen daarbij ook de mogelijkheid aan te geven over welke onderdelen van het plan ze enthousiast zijn en welke aandachtspunten ze wilden meegeven.  Over het algemeen is er veel waardering voor de plannen en voor de zorgvuldigheid waarmee de buren worden betrokken. Klik hier voor een korte terugblik van Cepezed zelf.

Monumentale Weesbrug (Oude Delft) wordt opgeknapt

Weegbrug Delft

Al jaren dringen omwonenden aan op onderhoud van de Weesbrug (Oude Delft), maar het 16de -eeuwse bouwwerk brokkelt steeds verder af. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de brug najaar 2016 wordt gerestaureerd. In het AD verscheen hierover een artikel. Hierin geeft Henk van Bergen, die zich jaren geleden namens de Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf al druk maakte over de brug, aan hier blij mee te zijn. "Dat is goed nieuws," zegt Van Bergen.

Afscheid voorzitter Ansje Jonquière.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 mei jl. heeft de belangenvereniging ‘de Oude en de Nieuwe Delf’ afscheid genomen van haar voorzitter Ansje Jonquière.

Mede op initiatief van Ansje is in 2001 de belangenvereniging Wateringsepoort opgericht. Vanaf 2003 heeft zij daarin bestuursfuncties vervuld. Vanaf 2008 is de samenwerking met de belangenvereniging, mede door haar inzet, steeds intensiever geworden, hetgeen heeft geresulteerd in een fusie van beide verenigingen in 2012. Sindsdien heeft zij de rol van voorzitter met veel verve en charme vervuld.

Pagina's