Onduidelijkheid over evenementen

Hoe wordt er beslist over festivals, evenementen, festiviteiten, collectieve en incidentele festiviteiten, huisfeesten, optredens in de openbare ruimte van de binnenstad, welke regels gelden en welke uitzonderingen, ontheffingen, incidentele ontheffingen zijn er allemaal mogelijk. Hoeveel kan er tegelijk plaatsvinden. De Delftse bewonersorganisaties zijn het overzicht kwijt, en hopen dat B&W dat nog wel hebben. Reden voor een brief namens de drie belangenorganisatie in de binnenstad, met als doel het beleid scherper in beeld te krijgen (zie bijlage).