juni 2014

Ondertekening horeca convenant in Delft

ondertekenaars convenant bij café De Oude Jan - Delft 19 juni 2014

Op donderdag 19 juni j.l. zijn  afspraken  bezegeld die de sleutel vormen tot een bijzondere samenwerking in de Delftse binnenstad!

Op donderdag 19 juni 2014 hebben vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft, Bewonersplatform Binnenstad Noord, Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf, Belangenvereniging Zuidpoort, Politie Bureau Delft en namens de gemeente Delft burgemeester Verkerk een convenant ondertekend. 

Meldpunt overlast 0900-8844

Meldpunt overlast 
In samenwerking met gemeente, Omgevingsdienst Haaglanden en politie is het algemene nummer 0900-8844 geschikt gemaakt voor het melden van overlast. Bij dit meldpunt worden klachten geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen. Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar.