maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015

Onder 'downloads' treft u de laatste nieuwsbrief aan. Hierin leest u meer over de activiteiten van de Stichting Centrum Management Delft, het digitale parkeersysteem, de afronding van het horeca-overleg en het overleg met Sint Jansbrug en Virgiel over de Owee. Op 28 mei a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Dit keer met een voordracht over wateroverlast en vochtproblematiek in de binnenstad.