april 2015

Met de stad: parkeren en de publieke ruimte

D66 Delft organiseert samen met TOP op 28 april a.s.  in het PrinsenKwartier een staddebat over parkeren in een monumentale stad met presentaties van deskundigen. Centrale vraag in het debat is hoe we in Delft optimaal onze auto’s, fietsen en de bussen parkeren. Hoe houden wij rekening met veranderend consumentengedrag en welke mogelijkheden ontstaan door deeleconomie en vrijetijdsbesteding? Wordt de binnenstad het exclusieve domein van voetgangers: bewoners en toeristen? De binnenstad van Delft als één grote markplaats?

 

Penningmeester Henk van Bergen ontvangt koninklijke onderscheiding!

Henk van Bergen koninklijk onderscheiden.

Op vrijdag 24 april werd Henk benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau tijdens een officiële en feestelijke ceremonie voor veertien decorandussen op het stadhuis waar hem door Burgemeester Verkerk deze onderscheiding werd opgespeld.

Henk begon zijn aktiviteiten in winkeliersvereniging Breestraat als eigenaar van Van Bergens Woninginrichting en was begin negentiger jaren medeoprichter van Belangenvereniging Zuidpoort toen de ontwikkeling en nieuwbouw van het Zuidpoort gebied – de achtertuin van de Breestraat - begon.