mei 2015

Presentatie 'grondwater onder de Oude en Nieuwe Delf'.

Op 28 mei j.l. heeft Jelle Buma (werkzaam bij Deltares) een interessante lezing gegeven voor onze vereniging over 'grondwater onder de Oude en Nieuwe Delf'. In deze presentatie is Jelle ingegaan op het grondwatersysteem zelf, de wetgeving hierover en welke maatregelen huiseigenaren zelf kunnen treffen tegen optrekkend vocht. Op verzoek  van diverse aanwezigen, treft u hierbij zijn boeiende presentatie aan. De lezing vond aansluitend plaats op de Algemene Ledenvergadering.