juni 2015

Rapport beperking overlast door vrachtwagens en bussen in binnenstad

aanbieden rapport vrachtverkeer aan wethouder Harpe

Vrachtwagens en bussen in de binnenstad van Delft leiden tot overlast en tot schade aan wegen. Hoe kan het beter? De belangenverenigingen Binnenstad Noord, Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort hebben de notitie ‘Vrachtverkeer in de binnenstad’ op vrijdag 12 juni in het Stadhuis van Delft aangeboden aan Lennart Harpe, wethouder verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone. 

Stand van zaken pilot elektrisch varen.

Het college van B&W heeft besloten de pilot elektrisch varen met twee jaar te verlengen onder dezelfde condities als vorig jaar. De verantwoordelijkheid voor goed vaargedrag lag en ligt bij de verhuurder.  Een ontheffing is verleend  voor het varen met een elektrisch boot in de grachten van Delft aan een vijftal partijen gedurende de periode van 1 april 2015 tot 1 oktober 2015. Nieuw is dat de Fam. Brands in plaats van  waterfietsen electrische bootjes gaat verhuren.