juli 2015

Wethouder Ferrie Förster maakt kennis met belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf.

Wethouder Förster maakte op 8 juli 2015 nader kennis met de belangenvereniging De  Oude en De Nieuwe Delf (OND). Eerder bezocht hij onze buurverenigingen Zuidpoort en Binnenstad Noord. Tijdens dit keukentafelgesprek hebben wij aandacht gevraagd voor een aantal punten. Hieronder de highligts van het gesprek.

Uitvoeringsbeleid terrassen 2015

Door de gemeente Delft is een nieuw 'Uitvoeringsbeleid terrassen 2015' vastgesteld. De belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf is betrokken geweest bij de evaluatie van de vorige nota en heeft input geleverd voor het handboek beeldkwaliteit terrassen inclusief terraszonekaarten. De complete nota inclusief het handhavingsscenario en het handboek beelkwaliteit treft u aan in de bijlage.