oktober 2015

Nieuwsbrief september 2015

Onder 'downloads' treft u de laatste nieuwsbrief aan. Hierin leest u veel nieuws over de inspanningen van de bewonersvereniging de Oude en de Nieuwe Delf om o.a. de  parkeerdruk in kaart te brengen,  de problemen met fietsparkeren rond het Spoorzonegebied te agenderen en het initiatief om samen met de andere belangenverenigingen de OWee 2015 te evalueren. 

Buurtborrel 20 november 2015.

Het Labyrint

De eerstvolgende buurtborrel vindt plaats op 20 november tussen 17.00 en 19.00 in Het Labyrint, Schoolstraat 28.  

Wij proberen steeds weer andere en soms ook verrassende locaties te vinden en denken dat dit ook nu weer is gelukt. Graag ontmoeten wij u straks in het Labyrint om onderling weer nieuws  uit te wisselen en de banden warm te houden onder het genot van een glas en een hapje.