oktober 2016

Reactie gemeente verkamering Delft.

Op onze site treft u onder de titel 'Brief belangenverenigingen over Verkamering' een toelichting aan op de brief de OND samen met de belangenverenigingen Binnenstad Noord en Zuidpoort op 23 september jl. heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Delft. Onze brief heeft de reactie van de gemeente gekruist. Op 23 september 2016 heeft het college van B&W haar reactie aangeboden. Deze treft u aan als bijlage onderaan deze pagina, evenals de concept Woonvisie 2016-2023.