maart 2014

Buurtborrel 7 maart 2014

Op vrijdag 7 maart 2014 vanaf 17.00 uur vindt er weer een buurtborrel plaats. De locatie is de Sociëteit Het Meisjeshuis aan de Oude Delft 112.  Tijdens de borrel willen wij U weer kort op de hoogte brengen van de zaken die ons de afgelopen periode hebben bezig gehouden. Verder is er vooral gelegenheid voor onderlinge contacten en uitwisseling van ideeën.

Wij hopen u weer te mogen ontmoeten. Ook nieuwe bewoners uit uw omgeving zijn van harte welkom.

Herijking van parkeerbeleid

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 6 maart ingestemd met een 'reparatie' in het sinds oktober 2013 geldende parkeerbeleid. Dit wekte onze verbazing omdat wij kort voor deze vergadering  nog het verzoek kregen van de wethouder om gezamenlijk met de ondernemers met haar te overleggen, wat vervolgens is uitgebleven. Dit nieuwe beleid voor de binnenstad was juist tot stand gekomen na uitvoerig overleg tussen de gemeente, de Ondernemersverening Binnenstad en  de bewoners organisaties in de binnenstad.