december 2014

Integrale inspraakreactie evenementenbeleid

Op 29 oktober stond in de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur de reactie van het college op de brief van de gezamenlijke bewonersorganisaties uit de binnenstad over het evenementenbeleid op de agenda. Onze nieuwsbrief nr 5 (onder 'downloads') gaat onder meer in op onze inspraakreactie richting commissie Economie, Financiën en Bestuur van 29 oktober. Op verzoek treft u hieronder de integrale inspraakreactie van OND aan.

Bewaakte fietsstallingen binnenstad niet meer gratis per 1-1-2015

 Door de bewonersverenigingen is in 2012 onderzoek gedaan naar het parkeren van fietsen in de binnenstad van Delft. Eén van de aanbevelingen uit het rapport die  was overgenomen - het gratis stallen van fietsen in de bewaakte stallingen – wordt teruggedraaid. Vanaf begin 2015 moet na het eerste uur, dat nog steeds gratis is, een dagtarief van 50 cent worden betaald. De bewaakte stalling Hovenpassage verdwijnt volledig. Dit gaat vermoedelijk leiden tot meer overlast van geparkeerde fietsen in het centrum.

Inspraak belangenverenigingen over parkeerregime heeft effect.

Vergunninghouders binnenstad mogen vanaf 1 maart 2015 ook overdag weer parkeren op de parkeerterreinen Gasthuisplaats, Paardenmarkt en Voorstraat. Tellingen door de belangenverenigingen hadden al aangetoond dat de parkeerdruk in de straten en langs de grachten erg hoog is, terwijl er op de pleinen nog veel lege plekken waren. Met deze aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de oproep van de belangenverenigingen.