november 2015

ArsenaalDelft

ArsenaalDelft

Het voormalige legermuseum in Delft is door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) overgedragen aan de nieuwe eigenaar ArsenaalDelft. Op de website ArsenaalDelft is alle informatie te vinden over de plannen en en de voorgang van de herontwikkeling.   

Motie ‘Verkamering in beeld’ aangenomen.

De belangenvereniging OND vraagt al langere tijd aandacht voor de toenemende omzetting van woningen naar kamerverhuur. Tijdens de bestemmingsplanwijziging in 2012 hebben wij met BV Zuidpoort  al een zienswijze ingediend en o.a. dit probleem benoemd. Helaas is deze zienwijze toen niet overgenomen.  Wij zijn desondanks regelmatig aandacht blijven vragen voor deze ontwikkeling en hebben voorstellen aangedragen voor regulering. Debelangenverenigingen in de binnenstad constateren met genoegen  dat de politiek het onderwerp nu ook op de agenda heeft gezet.

Onderzoek belangenorganisaties: parkeerdruk binnenstad verslechterd.

De belangenvereniging De Oude en de Nieuwe Delf heeft samen met Binnenstad Noord en Zuidpoort in de periode 6 13 oktober wederom een onderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in de binnenstad. De situatie ten opzichte van 2014 is verder verslechterd. 

De samenwerkende belangenverenigingen hebben dit onderzoek gehouden, omdat er sinds oktober 2014 de volgende twee wijzigingen hebben plaatsgevonden:

Terugblik buurtborrel 20 november 2015.

Op 20 november vond een heel goed bezochte en feestelijke buurtborrel in het Labyrint plaats. De aanwezigen werden kort bijgepraat over drie voor bewoners belangrijke punten, aangezien eind september nog een Nieuwsbrief is uitgekomen (zie de site onder downloads).

Het rapport Parkeerdruk in de binnenstad van Delft 2015 van de drie samenwerkende belangenverenigingen is positief en met dank ontvangen binnen B&W. Het wordt betrokken bij het komende integrale beleid mobiliteit en parkeren.