Ontwikkelingen parkeren grachtengebied zuid

Op 28 mei 2020 heeft het College van B&W een raadsvoorstel ingediend waarin o.a. een  ambitie wordt geformuleerd voor een parkeerttransitie in Delft. Voor ons als belangenvereniging van de bewoners en bedrijven in de binnenstad is het van groot belang dat met een redelijke zekerheid een parkeerplaats beschikbaar is op een redelijke afstand tot de voordeur en dit voor redelijke prijs. Het voorstel van het College komt daar niet aan tegemoet. 

Het voorstel van het College voor de binnenstad stelt onder meer het volgende: 

In de binnenstad staan op straat geparkeerde auto’s een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in de weg. Daarom willen we ervoor zorgen dat meer auto’s in de parkeergarages worden geparkeerd. Niet alleen auto’s van bezoekers, maar ook juist van bewoners. Hierdoor krijgen we ruimte om het autoluwplus gebied uit te breiden. Hiervoor verlagen we de garagetarieven om de overgang tussen straatparkeervergunning en parkeergarageabonnemnet te verkleinen. Hoewel de parkeergarages relatief veel restcapaciteit hebben om ruimte te bieden aan bewonersparkeren (675 extra bewonersparkeerplaatsen), zijn er onvoldoende vrije parkeerplaatsen om alle parkeerders uit de binnenstad een plek te bieden. We starten de kwaliteitsimpuls in het zuidelijk deel van de binnenstad.  

Vervolgens worden een aantal keuze toegelicht, waaronder het verlagen van het tarief van een abonnement in de parkeergarages van € 800 naar € 300, het afschaffen van een vergunning voor een tweede auto en het opheffen van de mix-parkeerplaatsen op de Gasthuisplaats. 

Klik hier voor het volledige voorstel. 

In onze brief aan de gemeenteraad hebben we twee garanties gevraagd:

1. Behoud van de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners in de binnenstad ten opzichte van de huidige situatie

In de binnenstad zijn veel ontwikkelingen die leiden tot extra parkeerdruk. Enkele voorbeelden zijn de bouw van 60 appartementen op het oude V&D terrein zonder eigen parkeervoorzieningen, de transformatie van het voormalig kantongerecht naar woningen  en de forse toename van het splitsen van woningen in de binnenstad in meerdere zelfstandige woonruimtes. Daarnaast is de verwachting dat op enig moment de ontwikkeling van de Gasthuisplaats zal plaatsvinden. Aangezien het aantal beschikbare plaatsen in de parkeergarage begrensd is, verzoeken wij u daarom te garanderen dat de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners in de binnenstad ten opzichte van de huidige situatie niet zal verminderen. Dit zodat er een redelijke zekerheid is op het vinden van een vrije parkeerplaats voor bewoners. Aangezien de bezoekersregeling voor bewoners en bedrijven ongewijzigd blijft, betekent dit dat er ook voldoende marge nodig is  ten aanzien van het aantal beschikbare parkeerplaatsen op straatniveau om het zoekverkeer naar een lege parkeerplek  zoveel mogelijk te beperken.  

2. Binnen maximaal 200-250 meter / circa 3 minuten loopafstand van een voordeur een parkeerplaats

Het CROW heeft in haar publicatie uit 2018 aangegeven dat een acceptabele loopafstand voor wonen circa 100 meter is. Wij kunnen ons voorstellen dat deze norm wordt verruimd voor de binnenstad van Delft tot circa 200 meter. De gemeente Delft hanteert echter als acceptabel loopafstand voor bewoners in de binnenstad een norm van maximaal 800 meter[1]. Ter illustratie: 800 meter is 10 minuten lopen alleen om bij je auto te komen. Wij verzoeken u te garanderen dat bewoners en bedrijven een redelijke zekerheid hebben, dat zij  binnen maximaal 200-250 meter / circa 3 minuten loopafstand van hun voordeur hun auto kunnen parkeren. Dit is immers een afstand die veel bewoners dagelijks afleggen. Dit is van groot belang om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor een divers samengestelde binnenstad. Een binnenstad die ook prettig wonen is voor ouderen, mensen met kinderen etc. Tevens geldt hier ook dat extra zoekverkeer naar een dichtbijgelegen parkeerplek moet worden voorkomen. 

Onze volledige brief is in de bijlage toegevoegd. De gemeenteraad spreekt hier 16 juni over.